img

אקו לב במאמץ

בדיקה המשפרת את דיוק מבחן המאמץ וכן ניתן לקבל נתונים נוספים כגון השפעת המאמץ על תפקוד המסתמים ועל הלחץ הראתי. בבדיקה זו מבוצעת תחילה סריקת אולטרה סאונד של תפקוד החדר השמאלי של הלב, לאחר מכן מבוצע מבחן מאמץ ומיד בסוף המאמץ חוזרים על בדיקת אקו לב. כך ניתן להשוות את התכווצות הלב בטרום המאמץ ומיד בסופו. שיפור בהתכווצות, כמצופה לאחר מאמץ מעיד לרוב על זרימת דם תקינה בעורקים המזינים את שריר הלב ואילו ירידה בהתכווצות, באחת הדפנות או יותר, עלולה להעיד על קיומה של היצרות משמעותית בעורק כלילי . לצורך הבדיקה יש לבוא בבגדים נוחים, נעלי הליכה / ספורט ולהימנע מארוחה כבדה לפחות שעתיים לפני הבדיקה. אין להפסיק תרופות קבועות, כולל תרופות מקבוצת “חוסמי בטא” אלא אם ניתנה הנחיה אחרת מהרופא המפנה. משך הבדיקה כחצי שעה.
צור קשר
medicardioisrael@gmail.com