img

ארגומטריה – מבחן מאמץ

בבדיקה זו המטופל מבצע מאמץ הדרגתי על מסילה נעה בהיותו מחובר לרישום א.ק. ג שמטרתו לאתר שינויים בתרשים ו/או הפרעות קצב העלולים להוות ביטוי לבעיית לב. הערכה ראשונית תתבצע על ידי הקרדיולוג.

במהלך הבדיקה טכנאי המאמץ עוקב אחר הרישומים ומודד לחץ דם. לאחר סיום הבדיקה הקרדיולוג מפענח את הרישומים ומסביר לנבדק את תוצאות הבדיקה. רישומי הבדיקה והדו”ח נמסרים למטופל ועליו להגיע עם התשובה לרופא המפנה. במכון ישנם אופני ארגומטריה לאותם מטופלים שאינם מסוגלים לבצע הליכה על מסילה.

הכנות לבדיקה: יש להגיע עם בגדים נוחים ונעלי הליכה / ספורט. אין להפסיק תרופות קבועות, כולל תרופות מקבוצת “חוסמי בטא” אלא אם ניתנה הנחיה אחרת מהרופא המפנה. אין צורך בצום  אך רצוי להימנע מארוחה כבדה לפחות שעתיים לפני הבדיקה.

אין כל מגבלה בשתיית נוזלים.

משך הבדיקה כ 20 דקות.
צור קשר
medicardioisrael@gmail.com